О банке Филиальная сеть Реквизиты Новости ФинансКредитБанкОбратная связь

“ФинансКредитБанк” уюштурган акциянын женуучулору аныкталды

  ФинансКредитБанк” жеўїїчїлєргє белектерин тапшырды

Кыргызстандын жарандарынын кєпчїлїгї акча алууда жана жєнєтїїдє банктардын акча которуу кызматын активдїї колдонушат. Ал эми бул їчїн сизге белектерди да берип жатса, бул жєн гана зарылчылык эместикке айланат.

ФинансКредитБанк” Кыргызстанда 8 жылдан бери иш алып барып, кардарларынын алдындагы милдеттерин орундатууда жана сапаттуу тейлєє менен аброюн арттырып келет.

ФинансКредитБанк” 2009-жылдан тарта депозиттерге жана которууларга байгелїї акция жїргїзїп келген Кыргызстандагы жалгыз банк жана єткєн жылы да бул салт унутта калган жок.

2012-жылы жыл бою кардарлар акциянын шарттарына ылайык, каалаган филиалынан же сактык кассаларынан акча жєнєтїї жана кабыл алуу учурунда ар бир которуу їчїн упайларды топтоп келишкен. Ай сайын чыгарылып туруучу жыйынтыктын натыйжасында которуунун эў активдїї жєнєтїїчїлєрїнє жана кабыл алуучуларына кепилденген байге – уюлдук телефондор тапшырылган. Соўунда бир жылдык жыйынтык чыгарылып, акциянын баш байгесинин ээси деп Баходиржон Турсунов табылды. 14-февраль кїнї жетекчилик жана кызматкерлердин кол чабууларынын коштоосунда баш байге - 100 000 сомдук сертификат тапшырылды.

 

 Скачать полную версию статьи

Интернет банкинг

Узнать состояние счета 

Погашение кредита через терминал

24 часа, 7 дней в неделю

Гарантия

Предоставление банковских гарантий для развития бизнеса

Интернет -банкинг

  Единая служба информации

(0312) 443 - 443,

(0312) 330 - 333

Курсы валют на 18.01.18, 11:15
  Покупка Продажа
USD 69.25 69.50
EUR 84.30 85.50
KZT 0.207 0.215
RUB 1.218 1.230

Уважаемые клиенты,

ОАО "ФинансКредитБанк" оставляет за собой право устанавливать индивидуальные курсы, согласно решению уполномоченных органов, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

 

 

Наш адрес: КР, г. Бишкек, ул. Абдрахманова 105

тел.: (312) 30-30-14, 30-35-10, 30-34-87

РЕЖИМ работы:

Понедельник - пятница 9.00 - 17.00, без перерыва;

Суббота - 10.00 - 14.00, без перерыва

ВЕЧЕРНЯЯ КАССА тел. (312) 443 443 (доб. 183) 

Понедельник - пятница 17.00 - 21.00;

Суббота - 14.00 - 21.00;

Воскресенье и праздничные дни - 10.00 - 15.00 час

 

 

 

 

 

 

 

© 2008 ОАО «ФинансКредитБанк КАБ»
Лицензия НБ КР № 047