БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Овердрафт

Элкарт карталары боюнча Овердрафт

%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%821
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
  • Банк менен келишим түзгөн Банкта/уюмда 6 айдан кем эмес эмгектенишкен жана Карт-эсептердин ээлери болуп саналышкан жеке адамдар – кызматкерлер үчүн кредиттер
  • Банк менен келишим түзгөн Банкта/уюмда 6 айдан кем эмес эмгектенишкен жана Карт-эсептердин ээлери болуп саналышкан жеке адамдар – кызматкерлер үчүн кредиттер
  • Алдын ала билүүгө болбогон сатып алууларды сутканын каалагандай убагында, эмгек акыны күтпөстөн жана карызга акча албастан сатып алуу мүмкүндүгү;
Кредиттөө шарттары
  • Валютасы – сом
  • Суммасы – эмгек акысынан 70% (минимум 2000 сом)
  • Пайыздык чени – жылдык 24%
  • Мөөнөтү – 24 айга чейин
Күрөөгө коюлуучу талаптар
  • жок

Пайыздык чендер
Валюта

Сумма
2000.0 — 1000000.0 cом
Ставка
от 28.0%
Срок
1 мес. — до 2 лет.

Зарыл болуучу документтер
  • 1.Карыз алуучунун паспорту
  • 2. Карыз алуучунун кирешелерин тастыктоочу документтер (акыркы 6-12 ай үчүн иштеген жеринен алынган маалымкат)

Кредитный калькулятор
Валюта

Вид залога


Подтверждение доходов


Сумма
100000 cом

Срок
2 мес.

Расчитать


Сумма
% ставка
Ежемесячный взнос
Срок