БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Керектөөчүлүк

Кредит керектөөчүлүк максаттар үчүн

2 %282%29
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
 • Кыска мөөнөттөрдө каралып чыгат – 2-3 күн
 • Керектөөчүлүк кредиттер - жеке кредит же кредиттик сызык түрүндө берилишет
 • Керектөөчүлүк кредит, кыймылсыз мүлктү сатып алууга жана курууга, автотранспорт каражатын сатып алууга, оңдоо иштерине, окутууну төлөөгө, четмамлекетке барууга, чет жактарда эс алууга төлөөгө, дарылоого, иш-чараларга төлөөгө, жеке карыз алууларды кайтарууга ж.б.у.с. төлөнөт.
 • *Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 23,28% баштап, АКШ долл. менен 16,11% баштап, рубль менен 25,77% баштап.
Кредиттөө шарттары
 • Керектөөчүлүк кредиттер жеке кредит же кредиттик сызык түрүндө берилишет
 • Кредиттин мөөнөтү – 36 айга чейин
 • Суммасы, чени «Номиналдык пайыздык чен» графасынан караңыз
 • Валютасы: сом, орус рубли, АКШ доллары
 • Кредитти төлөө - аннуитет, теңдеш үлүштөр менен
Күрөөгө коюлуучу талаптар
 • 123

Пайыздык чендер
Валютасы

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

Суммасы
1.0 — 7000000.0 cом
% чен
20.0% баштап жогору
Мөөнөтү
1 айдан — 3 жылга чейин

Зарыл болуучу документтер
 • 1.1. Жеке адамдар үчүн документтер тизмеги:
 • 1.2. Карыз алуучунун жана жубайынын/жана карыз алуучунун паспорту, никелешүүсү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү
 • 1.3. Кирешелерди тастыктоочу документтер (акыркы 6-12 ай үчүн иштеген жеринен алынган маалымкат)
 • 1.4. Күрөөлүк камсыздоого карата документтер: (кыймылсыз мүлккө карата укукту аныктоочу документ, техникалык паспорт, тыюу салуулардын жана чектөөлөрдүн жоктугу жөнүндө мам.каттоодон алынган маалымкат).

Кредиттик калькулятор
Валютасы

Күрөөнүн түрү


Кирешелерди тастыктоо


Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай

Эсептөө


Суммасы
% чен
Арайлык төлөм
Мөөнөтү