БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Агро

Юридикалык жактар, Айыл чарбачылыгындагы аракеттеги бизнес (12 айдан кем эмес).

Tekstura derevo pol
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
 • Айыл чарбачылыгын өнүктүрүүгө карата кредиттер (мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүү)
 • *Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 22,06% баштап, АКШ долл. менен 16,11% баштап, рубль менен 25,77% баштап.
Кредиттөө шарттары
 • Төлөө графиги - аннуитет, теңдеш үлүштөр менен, чейректик төлөп бүтүрүү, сезонуна жараша ийкемдүү график
Күрөөгө коюлуучу талаптар

Пайыздык чендер
Валютасы

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

Суммасы
1.0 — 3000000.0 cом
% чен
16.0% баштап жогору
Мөөнөтү
1 айдан — 3 жылга чейин

Зарыл болуучу документтер
 • 1. Уюштуруучулардын, башкы бухгалтердин, күрөө берүүчүлөрдүн паспорттору, никелешүүсү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (зарыл болгон учурда)
 • 2. Колтамгалар үлгүлөрү жана мөөрдүн басылышы менен карточкалардын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү
 • 3. Коомду түзүү жөнүндө чечим
 • 4. Аткаруучулук органдын дайындалышы жөнүндө чечим
 • 5. Уставдын, Уюштуруучулук келишимдин, Мам.каттоо жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү
 • 6. Салык төлөөчүнүн мамлекеттик каттоосун тастыктоочу документ (ИНН)
 • 7. Лицензия (эгерде ишмердиктин түрү лицензиялана турган болсо)
 • 8. Соц.фонддон жана МСИден алынган карызынын жоктугу тууралуу маалымкат

Кредиттик калькулятор
Валютасы

Күрөөнүн түрү


Кирешелерди тастыктоо


Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай

Эсептөө


Суммасы
% чен
Арайлык төлөм
Мөөнөтү