БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Аманаттар

Мөнөттүү

Топтоочу

Жеке жактар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 13,78% чейин, АКШ долл. 1,2% чейин, рубль менен 4,5% чейин
Сом. до 13.0%
Рубл.до 4.5%
Долл.до 1.25%
Мөнөттүү

Капитал

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • * Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 13,6% чейин, АКШ долл - 0%, орус рубль менен 4,3% чейин
Долл.до 0.0%
Рубл.до 4.25%
Сом. до 13.0%
Мөнөттүү

Стандарт

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 17,2% чейин, АКШ долл. 1,5% чейин, рубль менен 5,1% чейин
Сом. до 16.0%
Долл.до 1.5%
Рубл.до 5.0%
Мөнөттүү

Пенсиялык

Жеке жактар үчүн мөөнөттүү депозит - пенсионерлер үчүн

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 13,7% чейин, АКШ долл. 1,5% чейин, рос. рубль менен 5,6% чейин
Сом. до 13.0%
Долл.до 1.5%
Рубл.до 5.5%
Мөнөттүү

Ыңгайлуу

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 7,2% чейин, АКШ долл. 0%, рос. рубль менен 2,5% чейин
Рубл.до 2.5%
Долл.до 0.0%
Сом. до 7.0%
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү