БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Аманаттар

Мөнөттүү

Пенсиялык

Жеке жактар үчүн мөөнөттүү депозит - пенсионерлер үчүн

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 12,7% чейин, АКШ долл. 3% чейин, рос. рубль менен 9,9% чейин
Сом. до 12.0%
Долл.до 3.0%
Рубл.до 9.5%
Мөнөттүү

Стандарт

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 12,7% чейин, АКШ долл. 3% чейин, рубль менен 9,4% чейин
Сом. до 12.0%
Долл.до 3.0%
Рубл.до 9.0%
Мөнөттүү

Ыңгайлуу

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 7,2% чейин, АКШ долл. 1,5% чейин, рос. рубль менен 6,7% чейин
Рубл.до 6.5%
Долл.до 1.0%
Сом. до 7.0%
Мөнөттүү

Топтоочу

Жеке жактар үчүн мөөнөттүү депозит

  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 12,7% чейин, АКШ долл. 2,8% чейин, рубль менен 8,8% чейин
Сом. до 12.0%
Рубл.до 8.5%
Долл.до 2.75%
Мөнөттүү

Капитал

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит

  • * Натыйжалуу пайыздык чен сом менен 10,38% / АКШ долл 1,51%, рос. рубль менен 8,51% чейин
Долл.до 1.5%
Рубл.до 8.25%
Сом. до 10.0%
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү