БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Ылдам

Юридикалык жактар үчүн мөөнөттүү депозит  • «ФинансКредитБанк» ААКы КРнын Депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат.
  • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 13,2% чейин, АКШ долл. 3% чейин, рос. рубль менен 8,8% чейин


Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү

Депозиттин шарттары

  • Автоматтык турдө узартуу - караштырылган эмес
  • Аманаттын мөөнөтү - 24 айга чейин
  • Жарым-жартылай чыгарып алуу - караштырылган эмес
  • Пайыздарды төлөө - ай сайын
  • Капитализациялоо- караштырылган эмес
  • Толуктоо - караштырылган эмес
  • Мөөнөтүнөн мурда токтотуу - "Талап кылууга чейинки" аманат боюнча
  • * банк жеке тарифтерди коюуга укуктуу

Пайыздык чендер

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай 18 ай 24 ай
Сом. 2.0 4.5 6.5 9.5 10.0 11.0
Рубл. 3.5 4.0 5.5 7.0 7.5 8.5
Долл. 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5
Мөөнөтү % чен
Сом
3 ай 2.0%
6 ай 4.5%
9 ай 6.5%
12 ай 9.5%
18 ай 10.0%
24 ай 11.0%
Орус рублдери
3 ай 3.5%
6 ай 4.0%
9 ай 5.5%
12 ай 7.0%
18 ай 7.5%
24 ай 8.5%
АКШ доллары
3 ай 0.0%
6 ай 0.5%
9 ай 1.0%
12 ай 1.5%
18 ай 2.0%
24 ай 2.5%

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ


Калькулятор

Валютасы

Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай


Эсептөө