БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Денежные
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү

«ФинансКредитБанк» ААКы акча которууларды банктын бардык бөлүмдөрүндө банк эсебин ачып жана ачпастан жүзөгө ашырат.

Акча которууну жөнөтүү үчүн Сизге төмөнкүлөр зарыл:
 • Алуучу банктын реквизиттерин, которууну алуу жери боюнча аракетте болгон акча которуу тутумдарын, алуучунун маалыматтарын билүү керек;
 • Жеке адамдын наамына которгон учурда төмөнкүлөрдү көрсөтүү зарыл: алуучунун Фамилиясын, Атын, Атасынын атын, банк эсебинин номерин, эгерде эсеби жок болсо, анда жөнөтүүчүнүн паспортун;
 • Которууну жөнөтүү үчүн арыздын бланкын, алуучунун так реквизиттерин көрсөтүү менен толтуруу;
 • Которуу суммасын берүү жана Банктын тарифтерине ылайык комиссия төлөө.

Алуу үчүн Сизге төмөнкүлөр зарыл:
 • Сиз үчүн ыңгайлуу болгон, анда Сиздин банк эсебиңиз ачылган же акчаларды банк эсебин ачпастан алуу үчүн Банктын бөлүмүнө келүү.
 • Банктын кызматкерине паспор туңузду көрсөтүү.
 • Которууну алууга карата Арыздын бланкын толтуруу.
 • Кассалык тейлөө үчүн Банктын тарифтерине ылайык комиссияны төлөө.
 • Акчаны алуу.

Акча которуулар боюнча операциялар «ФинансКредитБанк» ААКында Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жүргүзүлүшөт.

«ФинансКредитБанк» ААКы Сиздин которууларыңыздын коопсуздугун жана которууну көрсөтүлгөн адам тарабынан гана токтоосуз алууну кепилдейт.

Эсеп ачпастан

Салам


 • «САЛАМ» акча которуу төлөм системасы – «САЛАМ» товардык белгиси менен иштеген, эсеп ачпастан акча которууларды жүргүзүү системасы.
 • Жеткиликтүү тарифтер;
 • «Салам» системасы - «ФинансКредитбанк» ААКнун иштелмеси болуп саналат.
 • акча которуулар улуттук, ошондой эле чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
 • акча которуулар эсеп ачпастан жүргүзүлөт
 • акча которуулар Банктын бардык бөлүмдөрү жана банктын «Салам» системасы боюнча банк-өнөктөштөрү аркылуу Кыргызстан боюнча тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүгү бар.
 • которуулар сом, АКШ доллары, евро, рубль, теңге менен жүргүзүлөт

Тарифтер:

Казак теңге - 50 000 KZT чейин 100 KZT
Казак теңге 50 000, 01 KZT баштап жана жогору 0.2%
АКШ долларында/евро - 200 USD/EUR чейин 0,3 USD/EUR
АКШ долларында/евро - 200,01 USD/EUR баштап 0,2%
РФ рубль - 10 000 RUB чейин 20 RUB
РФ рубль - 10 000,01 RUB баштап 0.2%
Сом КР 30 000 KGS чейин 30 KGS
Сом КР 30 000,01 KGS баштап жана жогору 0,1%
Эсеп ачпастан

Золотая корона


 • бүткүл дүйнө жүзү боюнча дарексиз көз ирмемдердеги акча которуулары.
 • каалагандай валютадагы акча которууну алууну тандоо мүмкүндүгү бар
 • жөнөтүүчүгө/алуучуга SMS-маалымдоо.

Тарифтер:

100 000 тартып - 600 000 РУБ 950 РУБ которуу үчүн
100 000 РУБ чейин; 2 500 USD чейин; 2 000 EUR чейин которуунун суммасынан 0,95%
2 500 тартып - 20 000 USD 25 USD которуу үчүн
2 000 тартып - 20 000 EUR 20 EUR которуу үчүн
Эсеп ачпастан

Маниграм


 • акча которуу АКШ долларларында гана жүзөгө ашырылат
 • бир нече мүнөттүн ичиндеги бүткүл дүйнө жүзү боюнча тез дарексиз акча которуусу.

Тарифтер:

1% тартып тариф түйүнү боюнча
Эсеп ачпастан

Юнистрим


 • Алуучу жана Жөнөтүүчү үчүн тариздетүүнүн жөнөкөйлүгү;
 • карталарга, электрондук капчыктарга, кредиттерди төлөөгө Юнистрим төлөм тутуму аркылуу акча которуулар
 • дарексиз акча которуу
 • Россия жана бүткүл дүйнө жүзү боюнча акча каражаттарын которуулардын жөнөкөй жана ишенимдүү тутуму.

Тарифтер:

300 000 тартып - 600 000 РУБ 990 РУБ которуу үчүн
5 000 тартып - 10 000 USD/EUR 30 USD/EUR которуу үчүн
10 000 USD/EUR тартып 25 USD/EUR которуу үчүн
300 000 РУБ чейин; 5 000 USD/EUR чейин которуунун суммасынан 0,95%
600 000 РУБ тартып 750 РУБ которуу үчүн
Эсеп ачпастан

Контакт


 • Россияга, КМШ өлкөлөрүнө жана алыскы чет мамлекеттерге акча которуулар
 • Орус рублдеринде, АКШ долларындагы, евродогу акча которуулар
 • Картага которуу, эсепти толтуруу, кредитти төлөө, интернет провайдерлердин кызмат көрсөтүүлөрүнө төлөө, туристтик жол кагаздары жана башка көптөгөн кызматтар. Жөнөтүүчүгө/алуучуга SMS-маалымдама.

Тарифтер:

2 500,01 тартып - 20 000 USD 25 USD которуу үчүн
100 000 РУБ чейин; 2 500 USD чейин; 2 000 EUR чейин Акча которуу суммасынан 1%
100 000,01 тартып - 600 000 РУБ 1000 РУБ которуу үчүн
2 000,01 - 20 000 EUR 20 EUR которуу үчүн
Эсеп ачпастан

ФастерТарифтер:

50 USD чейин 1 АКШ доллары операция үчүн
5 000 Казакстан теңгесине чейин 100 тенге операция үчүн
1 000 РУБ чейин 20 РУБ которуу үчүн
1 000ден 3 000 РУБ чейин 60 РУБ которуу үчүн
6 000ден 10 000 РУБ чейин 200 РУБ операция үчүн
50 USDдан жогору которуунун суммасынан 2%
5 000 Казакстан теңгесинен жогору которуунун суммасынан 2%
3 000ден 6 000 РУБ чейин 120 РУБ которуу үчүн
1 000 РУБ чейин которуунун суммасынан 2%
Эсеп ачпастан

РИА


 • которуулар АКШ доллары, евро менен жүргүзүлөт

Тарифтер:

которуунун суммасынан жана кабыл алуучу өлкөдөн 0,95% -8%
Эсеп ачпастан

БЕРЕКЕ


 • которуу банктык эсеп ачпастан жүргүзүлөт
 • которуулар улуттук, ошондой эле чет өлкө валютасында жүргүзүлөт.
 • кайда жана кайдан жөнөтүлгөнүнө карабастан, 5 минутанын ичинде акча которууну алуу.
 • "Береке” системасын пайдалануучуларынын Капитал Банктын, Евразиялык Сактык Банктын, Дос-Кредобанктын,Кыргыз-Швейцариялык Банктын, Кыргызкоммерцбанктын, «Чанг Ан» Инвестициялык Банк ААКтын, «ИНКОМ» МФКнын, «Халык Банк Кыргызстан» ААКтын, Азия Банктын, АМАНБАНКтын,«ФинансКредитБанк» ААКтын,Айыл Банктын бөлүмдөрү аркылуу Кыргызстан боюнча акча которууларды тез жөнөтүүгө жана алууга мүмкүнчүлүгү бар.

Тарифтер:

суммадан 0,1%
Эсеп ачпастан

WESTERN UNIONТарифтер: