БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Виды услуг Стоимость*
№1 Эсепти тейлөө
1.1. Эсепти ачуу 100 сом
1.2. Эсепти жүргүзүү акысыз
1.3. Эсепти калыбына келтирүү 100 сом
№2 Маалымкаттарды жана документтердин бланктарын берүү
2.1. Маалымкаттарды берүү (карызынын жоктугу жөнүндө маалымкат, эсебинин бар экендиги жөнүндө маалымкат, эсептин абалы жөнүндө маалымкат, банкта кыймылсыз мүлкүнө карата документтердин бар экендиги жөнүндө тастыктоо) 200 сом
2.1.2. Маалымкатты шашылыш берүү (ошол эле күнү) 500 сом
2.1.3. Пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн учурда акысыз
2.2. Эсептер боюнча Кардардын талабы боюнча көчүрмөлөр (кагазга басып чыгарылган) 20 сом ар бир барагы үчүн
2.3. Электрондук почта боюнча эсептер боюнча көчүрмөлөрдү берүү:
2.3.1. эсептин абалы жөнүндө ай сайын алынуучу билдирмелерге жазылуу 20 сом/айына
2.3.2. Кардардын суроо-талабы үчүн 5 сом көчүрмө үчүн
2.3.3. операциянын жүргүзүлүшүнө жараша 5 сом көчүрмө үчүн
2.4. Эсеп боюнча Интернет-көчүрмө акысыз
2.5. Кардардын өтүнүчү боюнча көчүрмөлөрдүн, төлөм документтерин дубликаттары 10 сом (барагы үчүн)
2.6. Мезгил үчүн эсептер боюнча жыйнак көчүрмөлөр 10 сом (барагы үчүн)
2.7. Телекс төлөм документтеринин көчүрмөлөрү акысыз
2.8. Салынма китепчесин берүү (КНСти эске алуу менен) 15 сом
2.9. Кардарлардын суроо-талабы боюнча архив документтеринин көчүрмөлөрүн берүү:
2.9.1. 1 жылга чейинки жасалган операциялар боюнча 15 сом / 1 барак үчүн, min 50 сом
2.9.2. 1 жылдан мурунку жасалган операциялар боюнча 30 сом / 1 барак үчүн, min 50 сом
2.10. Пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн учурда 300 сом
№3 Акча которуулар
3.1. «САЛАМ» филиалдар ортосундагы акча которуулар
3.1.1. Кардардын эсептеринен Банктагы эсептерге акча которуулар (белгиленген лимиттин чектеринде - Казыналыктын тескемеси боюнча) акысыз
3.1.2. Бир Кардардын эсептеринен башка Кардардын Банктагы эсептерине акча которуулар (белгиленген лимиттин чектеринде - Казыналыктын тескемеси боюнча) 10 сом
3.1.3. «Кредитти төлөө» төлөмүн дайындоо учурундагы Банктагы бир Кардардын эсептеринен башка Кардардын эсебине акча которуулар акысыз
3.2. Башка банктарга акча которуулар
3.2.1. Клиринг
3.2.1.1 20 000 сомго чейин 15 сом
3.2.1.2 20 000,01 сомдон жогору 40 сом
3.2.2. Гросс 100 сом
3.2.3. «OUR» шарты менен чыгыш акча которуу (Комиссиясы жөнөтүүчүнүн эсебинен)
3.2.3.1. АКШ долларында 0,15 % (min 20 долл, max 250 долл. США)
3.2.3.3. евро 0,1 % (min 20 евро, max 200 евро)
3.2.3.4. Россия рублинде 0,1 % (min 300 рублей, max 2 500 рублей)
3.2.3.5. Казак теңгесинде 0,1 % (min 1 000 тенге, max 10 000 тенге)
3.2.3.6 Башка валюталарда 0,1% (min 30 долл. США, max 250 долл. США
3.2.4. Үчүнчү банктардын катышуусу менен чет өлкө валютасындагы чыгыщ акча которуу 55 АКШ доллары
3.3. Кардардын эсебине накталай эмес акча каражаттарын чегерүү акысыз
3.4. Кардардын тапшыруусу боюнча аны аткарууга кабыл алгандан кийин чакыртып алуу же шарттарын өзгөртүү жана акча которууну издөө: *Банк- корреспондент-тердин тарифтерине ылайык
3.4.1. улуттук валютада 100 сом
3.4.2. рублде 700 сом
3.4.3. теңге менен 1700 сом
3.4.4. АКШ долларында 3600 сом
3.4.5. евро 4500 сом
3.5. «САЛАМ» филиалдык түйүн боюнча эсеп ачпастан акча которуулар (Жөнөтүүчү үчүн) Алуучудан которуу үчүн комиссия алынбайт
3.5.1. улуттук валютада (белгиленген лимиттин чектеринде – Казыналыктын тескемеси боюнча)
3.5.1.1 ФинансКредитБанк КАБ — Ош филиалы үчүн жана ушул филиалдын алдындагы сактык кассалары үчүн, 047-1-10 СКнан башкасы( Узген) 25 000 сомго чейин — 25 сом 25 000,01 сомдон жогору - 01%
3.5.1.2 ФинансКредитБанк КАБ — Ош филиалынан башка бардык филиалдар үчүн 0,1% мин.20 сом
3.5.1.2 Башкы кеңсе, ФКБ-Кара-Балта, СК 047-0-02 (Дордой-Джунхай), СК 047-0-04 (Аю-Гранд Комфорт), СК 047-0-07 (Аламедин-1), СК 047-1-10 (Узген), СК 047-06-22 (Базар-Коргон) 30 000 сомго чейин — 30 сом 30 000,01 сомдон жогору - 01%
3.5.1.3 СК 047-2-23 (Дордой –Чимкент) 3.5.1.п. тарифтер 10.04.2018ж. баштап күчүнө кирет. 40 000 сомго чейин — 40 сом 40 000,01 сомдон жогору - 01%
3.5.1.4 СК 047-0-01 (Мадина) СК 047-0-05 (ТЦ Берекет-Гранд) 50 000 сомго чейин — 40 сом 50 000,01 сомдон жогору - 01%
3.5.1.5 башка бардык филиалдар жана сактык кассалар үчүн 20 сом мин. 0,1%
3.5.2. чет өлкө валютасында ФКБ - Жалал- Абад, ФКБ - Ош жана ушул филиалдарга караштуу сактык кассаларында
3.5.2.1. АКШ доллары/евро: 200 $/€ чейин – 0,3 $/€ 200.01 $/€ тартып – 0,2 %
3.5.2.2. Россия рублинде: 10 000 р.р. чейин – 20 рублей 10 000,01 тартып – 0,2 %
3.5.2.3. Казак теңгесинде 50 000 теңгеге чейин – 100 теңге 50 000,01 – 100 000 - 0,2 % 100 000,01 тартып жана андан жогору —0,1%
3.5.3. чет өлкө валютасында ФКБ - Жалал- Абад, ФКБ - Ош жана ушул филиалдарга караштуу сактык кассаларында
3.5.3.1. АКШ доллары/евро: 200 $/€ чейин – 0,3 $/€ 200.01 $/€ тартып – 500 -0,2 % 500,01 тартып жана андан жогору — 0,1%
3.5.3.2. Россия рублинде 10 000 р.р. чейин – 20 рубль 10 000,01 тартып – 30 000 - 0,2 % 30 000,01 тартып жана анжан жогору — 0,1%
3.5.3.3. Казак теңгеси: 50 000 теңгеге чейин – 100 теңге 50 000,01 – 100 000 - 0,2 %
3.5.4. «Кредитти төлөө» төлөмүн дайындоо учурунда улуттук жана чет өлкө валютасында акысыз
3.6. Тез акча которуулар тутуму Тез акчалай которуулар тутумдарынын тарифтерине ылайык
№4 Накталай акча каражаттары менен болгон операциялар
4.1. Накталай акчаларды кабыл алуу
4.1.1. Кардардын эсебине акысыз
4.1.2. SWIFT которууну жүргүзгөн учурда, Кардардын эсебинде 30 күндөн ашуун сакталган каражаттар чектеринде акысыз
4.1.3. Эсеп ачпастан SWIFT которууну жүргүзгөн учурда, жана Кардардын эсебинде 30 жана андан аз күн сакталган каражаттар чектеринде Казыналыктын тескемеси боюнча
4.1.4. Кардардын эсебине үчүнчү адамдардан кызмат көрсөтүүсү үчүн төлөмдөрдү кабыл алуу 10 сом
4.1.6. Чет өлкө валютасынын эскилиги жеткен купюраларын кабыл алуу суммасынан 1,5%
4.1.7. Улуттук валютада Кардардын суроо-талабы боюнча эсепке салбастан монеталарды кайра санап чыгуу жана сорттоо. 1 % (3000 сомдон ашык эмес)
4.1.8. Улуттук валютада Кардардын суроо-талабы боюнча эсепке салуу менен монеталарды кайра санап чыгуу жана сорттоо. акысыз
4.2. Накталай акчаларды берүү
4.2.1. мурда салынган каражаттардын чектеринде акысыз
4.2.2. мурда салынган каражаттардын ашык
4.2.2.1. улуттук валютада суммасынан 0,3%
4.2.2.1.1. талап кылууга чейинки эсеп суммасынан 0,3%
4.2.2.1.2. талап кылууга чейинки эсеп «Сүйүнчү» суммасынан 0,5%
4.2.2.2. АКШ долларында суммасынан 0,3%
4.2.2.3. евро суммасынан 0,5%
4.2.2.4. башка валютада суммасынан 0,3%
4.3. Эсепке филиалдар аралык акча которуулардан келип түшкөн Кардардын эсебинен накталай акча каражаттарын берүү
4.3.1. улуттук валютада суммасынан 0,1%
4.3.2. АКШ долларында суммасынан 0,1%
4.3.3. евро суммасынан 0,2%
4.3.4. башка валютада суммасынан 0,2%
4.4. Чет өлкө валютасынын бардык түрлөрүнүн банкнотторунун аныктыгын текшерүү купюра үчүн 3 сом
№5 Накталай эмес валюта менен болгон конверсиялык операциялар
5.1. Валюталарды сатып алуу/сатуу/конвертациялоо Банктын утурумдук коммерциялык курсу боюнча
№6 Кредиттик операциялар
6.1. Кредитти накталай жана накталай эмес түрдө берүү:
6.1.1 «Топтук күрөөсүз бизнес кредит», «Топтук күрөөсүз эмгек акы кредити», «Топтук күрөө менен бизнес кредит», «Топтук күрөө менен эмгек акы кредити» программалары үчүн кредиттин суммасынан 1,5%
6.1.2. 6.1.1. пунктунда көрсөтүлгөн программалардан башка кредиттөөнүн бардык түрлөрү үчүн кредиттин суммасынан 1%
6.1.3. Банктын кызматкерлери үчүн кредиттөө программалары боюнча: «Банкир», «Кызматкер». 0 %
6.2. Күрөөлүк камсыздоону алмаштыруу 1000 сом
6.3 Кредитти пролонгациялоо, реструктуризациялоо суммасынан көз карандысыз 1 200 сом
6.4. Графикти кайра санап чыгуу (кредит боюнча негизги карызды мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай төлөгөн учурда) 500 сом
6.5 Күрөөнү жарым-жартылай бошотуп алуу. 1 000 сом (билдирме кабыл алган учурда төлөнөт, терс корутунду болгон учурда кайтарылбайт)
6.6. Күрөөлүк камсыздоону алмаштыруу. 1 000 сом
6.7. Банктын экинчи кезектеги күрөөгө макулдугун берүүсү тууралуу каттарды карап чыгуу. 1000 сом (Билдирме кабыл алган учурда төлөнөт, терс чечим болгон учурда кайтарылбайт)
6.8. Банктын укукту аныктоочу документтерге өзгөртүүлөрдү киргизүүгө карата макулдугун берүүсү. 1000 сом (Билдирме кабыл алган учурда төлөнөт, терс чечим болгон учурда кайтарылбайт)
6.9. Күрөө берүүчүгө укукту аныктоочу документтерди убактылуу берүү (тыюу салууну албастан) 1000 сом (Билдирме кабыл алган учурда төлөнөт, терс чечим болгон учурда кайтарылбайт)
6.10. Аресттен бошотууга карата ишеним катты кайталап алуу. 200 сом
6.11. Күрөөнү алмаштырбастан күрөө берүүчүнү алмаштыруу. 500 сом
6.12. Укукту аныктоочу документтердин көчүрмөлөрүн берүү. 200 сом
6.13. Банкта документтердин түп нускаларынын сакталышы жөнүндө маалымкатты берүү. 100 сом
6.14. Мөөнөтүнөн мурда карызды төлөө үчүн комиссия, 6 ай өткөнгө чейин ( кредиттөө программасы боюнча башкача каралбаса) насыянын жалпы суммасынан 5%
6.15. Насыяны колдонуу мөөнөтүнөн көз карандысыз, утурумдук насыяны башка ФКМ тарабынан рефинансылоо учурунда кредитти (насыяны) мөөнөтүнөн мурун төккөндүгү үчүн комиссия 5% негизги карыздын суммасын тындыруу
№7 Банк депозитарийинин кызматтары
7.1. Сейфти ижарага алуу (КНСти эске алуу менен)
7.1.1. Чакан сейф (15x40x30) 25 сом/күнүнө
7.1.1.1. 30 күн үчүн алдын ала төлөө 25 сом
7.1.1.2. 31 күндөн тартып жана андан ашык мөөнөт үчүн алдын ала төлөө 20 сом
7.1.2. Орточо сейф-1 (35x40x40 Орточо сейф-1 (35x40x40
7.1.2.1. 30 күн үчүн алдын ала төлөө 30 сом
7.1.2.2 31 күндөн 90 күнгө чейинки алдын ала төлөө 28 сом
7.1.2.3. 91 күндөн 180 күнгө чейинки алдын ала төлөө 26 сом
7.1.2.4. 181 күндөн 270 күнгө чейинки алдын ала төлөө 24 сом
7.1.2.5. 271 жана андан ашык күндөр үчүн алдын ала төлөө 22 сом
7.1.3. Орточо сейф -2 (54x40x40) 50 сом/күнүнө
7.1.3.1. 30 күн үчүн алдын ала төлөө 35 сом
7.1.3.2. 31 күндөн 90 күнгө чейинки алдын ала төлөө 32 сом
7.1.3.3. 91 күндөн 180 күнгө чейинки алдын ала төлөө 30 сом
7.1.3.4. 181 күндөн 270 күнгө чейинки алдын ала төлөө 28 сом
7.1.3.5. 271 жана андан ашык күндөр үчүн алдын ала төлөө 26 сом
7.1.4. Чоң сейф(98x20x40) 60 сом/күнүнө
7.1.4.1. 30 күн үчүн алдын ала төлөө 40 сом
7.1.4.2. 31 күндөн 90 күнгө чейинки алдын ала төлөө 38 сом
7.1.4.3. 91 күндөн 180 күнгө чейинки алдын ала төлөө 36 сом
7.1.4.4 181 күндөн 270 күнгө чейинки алдын ала төлөө 34 сом
7.1.4.5. 271 жана андан ашык күндөр үчүн алдын ала төлөө 32 сом
7.1.5. Ачкычты жоготуп алуу (КНСти эске алуу менен) 2000 сом
№8 Интернет-банкинг кызматтары
8.1. Туташтыруу акысыз
8.2. Абоненттик акы төлөө (ай сайын) акысыз
8.3. Сертификат берүү:
8.3.1. – флеш-картага 500 сом
8.3.2. – Е-токен (ЭСК) 2 700 сом
8.3.3. – СD диск 100 сом
8.4. Пин-конвертти кайталап берүү (логин/сыр сөз) 100 сом
8.5. Кошумча жеткиликтүүлүк берүү 1000 сом
8.6. Тутумга кирүү жеткиликтүүлүгүн блокировкалоо/блокировкадан чыгаруу акысыз
8.7. Банктын адисинин кардарга телефондон өз алдынча орнотуусуна алыстан жардам бериши акысыз
8.8. Банктын адисинин Кардарга орнотуу үчүн баруусу:
8.8.1. Бишкек ш., Ош ш. чектеринде; 500 сом
8.8.2. Бишкек ш., Ош ш. чектеринен сырткары; 700 сом
8.8.3. алыскы аймактарга (Бишкек ш., Ош ш. 100 кмден ашык) 1000 сом
8.9. «Интернет көчүрмө» жеткиликтүүлүк деңгээли учурундагы абоненттик акы төлөө акысыз
№9 Жана башка кызматтар
9.1 КРУБ үчүн акча алмаштыруу бюролорунун отчеттору 500 сом
9.2 Окуу жайларынын окуучуларынын практикадан өтүүсү (салыктарды эске алуу менен) 2000 сом
9.3 «Мобильник» терминалынын жардамы менен төлөм операциялары **
9.3.1. Карта эсебин толтуруу; 5 сом
9.3.2. Кредитти төлөө акысыз
9.4. Коммуналдык жана башка төлөмдөргө акы төлөөнү кабыл алуу Төлөм тутумдарынын тарифтерине ылайык
9.5. Салык төлөмдөрүнө акы төлөөнү кабыл алуу 20 сом
№10 Финансылык бүтүм эсеби (Эскроу эсеби)
10.1. Эскроу эсебин ачуу жана жүргүзүү:
10.1.2. Бүтүмдүн суммасы - 5000 АКШ дол. чейин (башка валюталардагы эквиваленти эсепти ачуу күнүнө карата КРУБ курсу боюнча) 500,00 сом
10.1.3. Бүтүмдүн суммасы - 5000,01 АКШ дол. жана андан жогору (башка валюталардагы эквиваленти эсепти ачуу күнүнө карата КРУБ курсу боюнча) 0,суммасынан 3% сделки (max 5000,00 сом)
10.1.4. Эскроу эсебин ачуу жана жүргүзүү: ипотекалык насыя берүү үчүн "Ипотека ААК "МИК" менен кызматташуунун негизинде" программасы боюнча акысыз
№11 Элкарт пластик карталарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр
11.1. Магнит тилкеси бар картаны чыгаруу 90 сом
11.2. Чиптүү картаны чыгаруу 160 сом
11.3. Картаны кайра чыгаруу 90 сом
11.4. Картаны шашылыш чыгаруу 100 сом
11.5. Чиптүү картаны шашылыш чыгаруу 260 сом
11.6. Финансылык доолорду карап чыгуу 100 сом
11.7. Кошумча картаны чыгаруу 90 сом
11.8. Жылдык тейлөө 100 сом
11.9. Эсептеги минималдуу калдык 50 сом
11.10. «ФинансКредитБанк» ААКынын жана «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу: 0,5 %
11.10.1. Банк Бакай
11.10.2. Азия Банкы
11.10.3. Айыл Банк
11.10.4. Доскредобанк
11.10.5. KICB
11.10.6. БТА Банк
11.11. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай акча чыгарып алуу 0,6%
11.12. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
11.13. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0,5 сом
11.14. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
11.15. Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. (Бир СМС билдирүү үчүн). 5 сом
11.16. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
№12 Элкарт «Социалдык карта» пластик карталарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтү
12.1. Картаны чыгаруу акысыз
12.2. Аракетте болуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу картаны кайра чыгаруу акысыз
12.3. Бузулгандыгына, жоголгондугуна, уурдалгандыгына, Пин-кодун жоготкондугуна байланыштуу картаны кайра чыгаруу 90 сом
12.4. Картаны шашылыш чыгаруу акысыз
12.5. Финансылык доолорду карап чыгуу 100 сом
12.6. Кошумча картаны чыгаруу акысыз
12.7. Жылдык тейлөө акысыз
12.8. Эсептеги минималдуу калдык 50 сом
12.9. «ФинансКредитБанк» ААКынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу 0,0%
12.10. «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды алуу 0,0%
12.11. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай чыгарып алуу 0,6%
12.12. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
12.13. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0 сом
12.14. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
12.15.
12.16. Картадагы акча каражаттарынын калдыктарына пайыздарды чегерүү жылдык 3%
12.17. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
№13 Элкарт «Пенсионердин картасы» пластик карталарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр
13.01. Картаны чыгаруу акысыз
13.02. Картаны кайра чыгаруу акысыз
13.03. Картаны шашылыш чыгаруу акысыз
13.04. Финансылык доолорду карап чыгуу 100 сом
13.05. Кошумча картаны чыгаруу акысыз
13.06. Жылдык тейлөө акысыз
13.07. Эсептеги минималдуу калдык 50 сом
13.08. «ФинансКредитБанк» ААКынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу 0,0%
13.09. «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды алуу 0,0%
13.10 «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай чыгарып алуу 0,6%
13.11. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
13.12. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0 сом
13.13. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
13.14. Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. (Бир СМС билдирүү үчүн). 5 сом
13.15. Картадагы акча каражаттарынын калдыктарына пайыздарды чегерүү жылдык 5%
13.16. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ.