БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Карталар
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Төлөм карталары
ТӨЛӨМ КАРТАСЫ – анын кармоочусуна товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча операцияларды жүргүзүүгө, улуттук валютадагы накталай акча каражаттарын терминалдар же башка түзүлүштөр аркылуу алууга мүмкүндүк бере турган пластик картасы түрүндөгү төлөм куралы, жана банк эсебинде турган акча каражаттарын кармоочунун аны башкаруусу үчүн банк эсебине карата жеткиликтүүлүк каражаты.
ЫҢГАЙЛУУЛУГУ
 • жаныңызда накта лай акчалар жок кезде, комиссияларсыз товарлар жана кызмат көрсөтүүлөргө акча төлөө;
 • накталай акча берүү пункттарынын кеңир и түйүнүнөн сутканын каалагандай мезгилинде колдонуу;
 • пайыздарды чегерүү менен акча каражаттарын сактоо жана топтоо;
 • өз маал ында жана кезектерсиз эмгек акыны, пенсияны жана төлөөнүн башка түрлөрүн алуу;
 • карталар боюнча кошумча кызмат көрсөтү үлөрдөн колдонуу:
  • карта – овердрафт б оюнча тез кредит;
  • банкоматтын жардамы менен картадан картага акчалай которуу;
  • банкоматтын жардамы менен коммуналдык жа на башка кызмат көрсөтүүлөр;
  • төлөм терминалдарынын жардамы менен картанын балансын толтуруу.
  • Сиздин карт-эсепке карата кошумча карталарды чыгаруу;
  • СМС- маалымдоо.
КООПСУЗДУК
 • эсептешүүлөр учурунда картаны пайдалануу алардын ката кетпей тургандыгын кепилдейт;
 • карта жоголгон же уурдалган учурда,сиз картаны төмөнкү телефон номерлерине бир жолу чалуу менен блокировкалай аласыз.
ДОСТУК ТҮЙҮНҮ

Кардарларга ыңгайлуу болсун үчүн, алты Банк-катышуучулар:

 • «ФинансКредитБанк»
 • «KICB»
 • «Азия Банкы»
 • «Бакай Банкы»
 • «ДосКредоБанк»
 • «Капитал Банкы»

«ЭЛКАРТ» улуттук төлөм системасындагылар өнөктөштүк түйүнүн түзүшкөн. Банктын Кардарлары өз акча каражаттарын кошумча комиссияларды алдырбастан өз Банкынын тарифтери боюнча накталай түрдө ала алышат.
ТАРИФЫ

Чиптүү картаны чыгаруу/кайра чыгаруу 0 сом
Чиптүү картаны шашылыш чыгаруу /кайра чыгаруу 300 сом
Финансылык доолорду карап чыгуу 100 сом
Кошумча картаны чыгаруу 100 сом
Жылдык тейлөө 100 сом
Эсептеги минималдуу калдык 50 сом
«ФинансКредитБанк» ААКынын жана «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу: 0,5%
Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай акча чыгарып алуу 0,6%
Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө 0,5 сом
«Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. (Бир СМС билдирүү үчүн). 5 сом
Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

БАНКТАР АРАЛЫК ПРОЦЕССИНГ БОРБОРУ

(312)637696; 664325 (күнү-түнү)