БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Виды услуг Стоимость*
№1 Эсепти тейлөө
1.1. Талап эсебин ачуу Акысыз
1.2. Эсепти жүргүзүү акысыз
1.3. Эсептин минималдуу калдыгы не треьбуется
1.4. Эсепти калыбына келтирүү Акысыз
1.5 Эскроу эсебин ачуу жана жүргүзүү бесплатно
1.6. Эскроу эсебин ачуу жана жүргүзүү
1.6.1 Бүтүмдүн суммасы - 5000 АКШ дол. чейин 500,00 сом
1.6.2. Бүтүмдүн суммасы - 5000 АКШ дол. жогору суммадан 0,02% (max 5000,00 сом)
1.6.3. "Ипотека ААК ГИК менен кызматташуунун алкагында" насыяларды берүү үчүн "Эскроу" эсебин жүргүзүү акысыз
№2 Накталай акча каражаттары менен болгон операциялар
2.1. Накталай акчаларды кабыл алуу
2.1.1. Кардардын эсебине акысыз
2.1.2. SWIFT которууну жүргүзгөн учурда, Кардардын эсебинде 30 күндөн ашуун сакталган каражаттар чектеринде накталай акча алуу акысыз
2.1.3. Эсеп ачпастан SWIFT которууну жүргүзүүдө жана Кардардын эсебинде 30 күн же андан аз убакыт сакталган акча каражаттарынын чегинде, эсеп ачпастан / эсепке чет өлкө валютасында накталай акча салганда Комиссия күн сайын белгиленет, которуу жөнөтүлгөн күнү алынат
2.1.4. Юридикалык жактын учурдагы эсебин үчүнчү жактар ​​товарлар / кызмат көрсөтүүлөр үчүн толуктоосу
2.1.4.1. «ФинансКредитБанк» ААКсынын башкы кеңсеси, Араван, Жалал-Абад, Кара-Балта, Нарын филиалдары жана сактык кассалары №047-0-04, №047-06-15, №047-06-22, №047-06 -27 20 сом
2.1.4.2. Башкы кеңсенин “Кечки кассасы” 50 сом
2.1.4.3. «ФинансКредитБанк» ААКнын Каракол филиалы, «ФинансКредитБанк» ААКсынын Ош филиалы жана Сактык кассалары №047-0-05, №047-0-06, №047-0-23, №047-1-08, № 047-1-10, № 047-1-12, № 047-1-20, № 047-1-26, № 047-1-35 О, 1 %, min 20 сом
2.1.5. Жеке адамдын эсебин толуктоо (насыяны төлөөдөн тышкары) 20 сом
2.1.6. Эскирген банкнотторду кабыл алуу
2.1.6.1. Улуттук валютада Акысыз
2.1.6.2. АКШ Доллары суммасынан 2,0%
2.1.6.3. Орус рубулу суммасынан 1,5%
2.1.6.4. Казахстан теңгеси суммасынан 1,5%
2.1.6.5. Кытай юаны суммасынан 1,5%
2.1.6.6. Евро суммасынан 2,5%
2.1.7. Акчаны кийинки эсепке салбай туруп, кагаз ноталарын кайрадан эсептөө Сумманын 0,1%
2.1.8. Улуттук валютада Кардардын суроо-талабы боюнча эсепке салбастан монеталарды кайра санап чыгуу жана сорттоо. суммадан 1 %
2.1.9. Улуттук валютада Кардардын суроо-талабы боюнча эсепке салуу менен монеталарды кайра санап чыгуу жана сорттоо. 1000 сомдон жогору болсо, суммадан 0,5%
2.2. Накталай акчаларды берүү
2.2.1. мурда салынган каражаттардын чектеринде акысыз
2.2.2. мурда салынган каражаттардын ашык
2.2.2.1. улуттук валютада суммасынан 0,3%
2.2.2.1.2. талап кылууга чейинки эсеп «Сүйүнчү» суммасынан 0,5%
2.2.2.2. АКШ долларында Казыналыктын буйругу менен күн сайын белгиленет
2.2.2.3. евро суммасынан 0,5%
2.2.2.4. тенге Казыналыктын буйругу менен күн сайын белгиленет
2.2.2.5. башка валютада суммасынан 0,3%
2.3. Эсепке филиалдар аралык акча которуулардан келип түшкөн Кардардын эсебинен накталай акча каражаттарын берүү
2.3.1. улуттук валютада суммасынан 0,1%
2.3.2. АКШ долларында суммасынан 0,1%
2.3.3. евро суммасынан 0,2%
2.3.4. башка валютада суммасынан 0,2%
2.3.5. 0,1%
2.3.6. 0,2%
2.3.7. 0,3%
2.3.8. 0,5%
2.4. Башка кассалык кызматтар
2.4.1. Чет өлкө валютасынын бардык түрлөрүнүн банкнотторунун аныктыгын текшерүү купюра үчүн 3 сом
2.4.2. Банк кардарлары үчүн накталай акча эсептөө жана банкноттордун аныктыгын аныктоо үчүн шайман менен камсыз кылуу (эгер кардар акча каражаттарын эсепке салса) акысыз
2.5. Кардардын эсебинен алынган кредиттик каражаттар (мамлекеттик / өкмөттүк жана социалдык программалар боюнча алынган ипотекалык кредиттерден жана кредиттерден башка, "Кызматкер" кредиттик программасы, "Банкир" кредиттик программасы)
2.5.1. Улуттук валютада 2.2.2.1. тарифке ылайык
2.5.2. АКШ Доллары 2.2.2.2. тарифке ылайык
2.5.3. Евро 2.2.2.3. тарифке ылайык
2.5.4. Башка валюталар 2.2.2.4. тарифке ылайык
№3 Акча которуулар
3.1. Банк ичиндеги которуулар, анын ичинде тармактар ​​аралык (түз которуулар)
3.1.1. Кардардын эсептеринен Банктагы эсептерге акча которуулар акысыз
3.1.2. Бир Кардардын эсептеринен башка Кардардын Банктагы эсептерине акча которуулар (белгиленген лимиттин чектеринде) 20 сом
3.1.3. «Кредитти төлөө» төлөмүн дайындоо учурундагы Банктагы бир Кардардын эсептеринен башка Кардардын эсебине акча которуулар акысыз
3.2. Башка банктарга акча которуулар
3.2.1. Клиринг
3.2.1.1 20 000 сомго чейин 15 сом
3.2.1.2 20 000,01 сомдон жогору 40 сом
3.2.2. Гросс 100 сом
3.2.3. Социалдык фондго камсыздандыруу төгүмдөрүн эсеп ачпастан которуу (банктык которуу)
3.2.3.1. 500.00 сомго чейин 20 сом
3.2.3.2. 500.01ден 20000.00 сомго чейин 25 сом
3.2.3.3. 20,000.01ден 100,000.00 сомго чейин 40 сом
3.2.3.4. 100,000.01 сомдон 1,000,000.00 сомго чейин 100 сом
3.2.4. Салыктарды / төлөмдөрдү республикалык жана жергиликтүү бюджетке жеке ишкерлердин эсеп ачпастан которуулар (клиринг жолу менен)
3.2.4.1. 100.00 сомго чейин 20 сом
3.2.4.2. 100.00дөн 5000.00 сомго чейин 25 сом
3.2.4.3. 5,000.00 ден 1,000,000.00 сомго чейин 50 сом
3.2.5. Административдик айып пулдар, жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн айып пулдар, электрондук патенттерге төлөө, мамлекеттик нотариустардын кызматтарына акы төлөө
3.2.5.1. 1000 сомго чейин 20 сом
3.2.5.2. 1001 сом жана ашык 30 сом
3.3. Чет өлкөлүк валютадагы чыгымдар (комиссия бүтүм жасалган күнү валюта менен жүргүзүлөт)
3.3.1. АКШ доллары менен чыккан төлөмдөр. Саат 9.00дөн 15.30га чейин банк тарабынан "күндөн күнгө" эсептөө датасы менен аткарылат. Саат 15: 30дан 17: 00гө чейин кабыл алынган төлөмдөрдү банк кийинки күнү эсептөө датасы менен жүргүзөт.
3.3.1.1. OUR 0,15% (минималдуу $ 20, максималдуу $ 250)
3.3.1.2. Кепилденген OUR OUR" плюс опциясы 55 USD
3.3.1.3. BEN 25 USD (котрулуп жаткан акчанын көлөмүнө көзкарандысыз)
3.3.1.4. SHA 25 USD (котрулуп жаткан акчанын көлөмүнө көзкарандысыз)
3.3.2. Чыгуучу төлөмдөр EUR. Саат 9.00дөн 15.30га чейин банк тарабынан "күндөн күнгө" эсептөө датасы менен аткарылат. Саат 15: 30дан 17: 00гө чейин кабыл алынган төлөмдөрдү банк кийинки күнү эсептөө датасы менен жүргүзөт.
3.3.2.1. OUR 0,1 % (min 20 евро, max 200 евро)
3.3.2.2. BEN Которуунун суммасына карабастан 25 евро
3.3.2.3. SHA Которуунун суммасына карабастан 25 евро
3.3.3. RUB менен чыккан чыгымдар. Саат 9.00дөн 15.00гө чейин банк тарабынан "күндөн күнгө" нарктык датасы менен таризделет. Саат 15: 00дөн 17: 00гө чейин кабыл алынган төлөмдөрдү банк "кийинки күн" эсептөө датасы менен аткарат.
3.3.3.1 OUR 0,1 % (min 300 рубл, max 2 500 рубл)
3.3.4. Чыгуучу төлөмдөр теңге менен. Саат 9.00дөн 14.30га чейин банк тарабынан "күндөн күнгө" эсептөө датасы менен аткарылат. Саат 14: 30дан 17: 00гө чейин кабыл алынган төлөмдөр банк тарабынан кийинки күндүн бааланыш датасы менен жүргүзүлөт.
3.3.4.1. OUR 0,1 % (min 1 000 тенге, max 10 000 тенге)
3.3.5. Башка валютада чыккан төлөмдөр. Саат 9.00дөн 15.00гө чейин банк тарабынан "күндөн күнгө" нарктык датасы менен таризделет. Саат 15: 00дөн 17: 00гө чейин кабыл алынган төлөмдөрдү банк "кийинки күн" эсептөө датасы менен аткарат.
3.3.5.1. CNY жана башка валюталарда 0,1% (min 30 долл. США, max 250 долл. США
3.3.6. Үчүнчү банктардын катышуусу менен чет өлкө валютасында чыккан которуу 55 долларов США
3.4. Кардардын тапшыруусу боюнча аны аткарууга кабыл алгандан кийин чакыртып алуу же шарттарын өзгөртүү жана акча которууну издөө: *Банк- корреспондент-тердин тарифтерине ылайык
3.4.1. улуттук валютада 100 сом
3.4.2. рублде 700 сом
3.4.3. теңге менен 1700 сом
3.4.4. АКШ долларында 3600 сом
3.4.5. евро 4500 сом
3.5. Кардардын эсебине нак эмес акча каражаттарын чегерүү акысыз
3.5.1.5 башка бардык филиалдар жана сактык кассалар үчүн 20 сом мин. 0,1%
3.6. Жөнөтүүчү үчүн филиалдык тармак аркылуу эсеп ачпастан которуулар (Алуучудан которуу үчүн комиссия алынбайт)
3.6.1. Улуттук валютада (белгиленген лимиттин чегинде) 30 000 сомго чейин — 40 сом, 30 001 сомдон 50 000 сомго чейин - 50 сом, 50 001 жана жогору - которулуучу суммадан 0,1%
3.6.2. Чет өлкө валютасында (белгиленген лимиттин чегинде)
3.6.2.1. АКШ доллары/евро: 200$/ € чейин – 0,3 $/€ 200.01$/ € тартып – 0,2 %
3.6.2.2. Россия рублинде: 10 000 р.р. чейин – 20 рублей 10 000,01 тартып – 0,2 %
3.6.2.3. Казак теңгесинде 50 000 теңгеге чейин – 100 теңге 50 000,01 – 100 000 - 0,2 % 100 000,01 тартып жана андан жогору —0,1%
3.6.3. чет өлкө валютасында ФКБ - Жалал- Абад, ФКБ - Ош жана ушул филиалдарга караштуу сактык кассаларында
3.6.3.1. АКШ доллары/евро: 200 $/€ чейин – 0,3$/€ 200.01 $/€ тартып – 500 -0,2 % 500,01 тартып жана андан жогору — 0,1%
3.6.3.2. Россия рублинде 10 000 р.р. чейин – 20 рубль 10 000,01 тартып – 30 000 - 0,2 % 30 000,01 тартып жана анжан жогору — 0,1%
3.6.3.3. Казак теңгеси: 50 000 теңгеге чейин – 100 теңге 50 000,01 – 100 000 - 0,2 %
3.6.4. «Кредитти төлөө» төлөмүн дайындоо учурунда улуттук жана чет өлкө валютасында акысыз
3.7. Акча которуунун тез системалары Системалардын тарифтерине ылайык
№4 Маалымкаттарды жана документтердин бланктарын берүү
4.1. Күбөлүктөрдү берүү (эсеп бар экендиги, эсептин абалы жөнүндө, эксплуатациялык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу жүгүртүүлөр)
4.1.1. Күбөлүктөрдү берүү (эсеп бар экендиги, эсептин абалы жөнүндө, эксплуатациялык кызмат көрсөтүүлөргө байланыштуу жүгүртүүлөр) 200 сом
4.1.2. Англис тилинде күбөлүк берүү (эсептин бар экендиги, эсептин абалы, оперативдик кызматка байланыштуу жүгүртүүлөр жөнүндө) 300 сом
4.2. Слип китеп берүү (КНСти эске алуу менен) 15 сом
4.2.1. Пенсиялык күбөлүгүн көрсөткөн учурда акысыз
4.3.1 Күбөлүктөрдү берүү: 1) кредит боюнча төлөнгөн акчанын суммасы жөнүндө; 2) кезектеги төлөмдөрдүн өлчөмү жана шарттары жөнүндө; 3) мөөнөтү өтүп кеткен карыздын суммасы жөнүндө; 4) ссуда боюнча карызды төлөө үчүн келип түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү жөнүндө; 5) ссуда жарым-жартылай же толук мөөнөтүнөн мурда кайтарылган учурда төлөөгө тийиш болгон сумма жөнүндө; 6) негизги карыздын калдыгы боюнча; 7) кредиттик лимит жөнүндө, айына бир жолу акысыз
4.3.2. Күбөлүктөрдү берүү: 1) кредит боюнча төлөнгөн акчанын суммасы жөнүндө; 2) кезектеги төлөмдөрдүн өлчөмү жана шарттары жөнүндө; 3) мөөнөтү өтүп кеткен карыздын суммасы жөнүндө; 4) ссуда боюнча карызды төлөө үчүн келип түшкөн каражаттарды бөлүштүрүү жөнүндө; 5) ссуда жарым-жартылай же толук мөөнөтүнөн мурда кайтарылган учурда төлөөгө тийиш болгон сумма жөнүндө; 6) негизги карыздын калдыгы боюнча; 7) кредиттик лимит боюнча, айына 2 же андан көп жолу, ошондой эле башка кредиттик сертификаттар 200 сом
№5 Эсеп көчүрмөлөрүн берүү
5.1. Электрондук почта аркылуу эсеп көчүрмөлөрүн берүү
5.1.1. Кардар ачкан банк эсептери үчүн (Кардардын талабы боюнча) Бошонуу үчүн 5 сом
5.1.2. Транзакция жүрүп жатканда банк эсептери боюнча Чыгуу үчүн 5 сом
5.2. Интернет эсеп көчүрмөсү акысыз
5.3. Кардардын талабы боюнча көчүрмөлөрдүн, төлөм документтеринин дубликаттары 10 сом (бир барак үчүн)
5.4. Мезгил ичиндеги отчеттун кыскача баяндамасы 10 сом (бир барак үчүн)
№6 Документтердин жана корреспонденциялардын көчүрмөлөрүн / түп нускаларын берүү
6.1. Төлөм документтеринин көчүрмөлөрү (SWIFT, телекс жана башкалар) акысыз
6.2. Кардарлардын талабы боюнча документтер
6.2.1. 1 жылга чейинки бүтүмдөр боюнча архивдик көчүрмөлөрдү берүү 15 сом / 1 барак үчүн, мин 50 сом
6.2.2. 1 жылдын ичинде бүткөн транзакциялар үчүн архивдик көчүрмөлөрдү берүү 1 барак үчүн 30 сом, мин 50 сом
6.2.3. Кардардын талабы боюнча чет өлкөлүк банктар менен кат алышуу 40 $ + кат алышуу үчүн банктын иш жүзүндөгү чыгымдарын төлөө
№7 Насыя операциялары
7.1. Жарым-жартылай жана толук мөөнөтүнөн мурда төлөө үчүн комиссия (2023-жылдын 24-январынан кийин берилген кредиттер үчүн) Насыянын жалпы суммасынан 0%
7.2. Графикти өзгөртүү/кайра эсептөө үчүн төлөм 1200 сом
7.3. Графикти өзгөртүү үчүн төлөм
7.3.1. Графикти өзгөртүү үчүн төлөм (мөөнөтүнөн мурда жарым жартылай төлөөгө байланыштуу графикти кайра эсептөө учурун кошпогондо) 1 200 сом
7.3.2. Мөөнөтүнөн мурда жарым жартылай төлөөгө байланыштуу графикти кайра эсептөө Акысыз
7.4. Кардардын талабы боюнча келишимдин шарттарын өзгөртүү үчүн комиссия (Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык насыяны реструктуризациялоо учурларын кошпогондо) Банктын чечими менен комиссия жокко чыгарылышы мүмкүн. 1 200 сом
7.5. Күрөө боюнча документтердин түп нускасын кечиктирип кайтарып бергендиги үчүн айып (форс-мажордук кырдаалдарга байланыштуу кечигип кайтып келген учурлар жана банк тарабынан каралууга тийиш болгон башка объективдүү себептерден тышкары) Айып пул Банктын чечими менен жокко чыгарылышы мүмкүн. Ар бир кечиккен күн үчүн 0,1%, кечиктирилген күндөн тартып насыянын суммасы
7.6. Коопсуздук документтеринин түп нускаларын берүү боюнча комиссия (тыюу салынбай, убактылуу) 1000 сом
7.7. Күрөө менен камсыздоону жылдыргандыгы үчүн алым (документтердин жоктугу ж.б.) 1 000 сом
7.8. Акча каражаттары келип түшкөндөн кийин келишимди бузуу шарттары үчүн айып пул (насыяны максатсыз пайдалангандыгы, жаңы күрөө менен алмаштырууну эске алганда, күрөө жүйөсүнө келтирилген зыян үчүн ж.б.) Айып пул банктын чечими менен жокко чыгарылышы мүмкүн. Пайыздык чендерди жылдык 30% га чейин белгилөө
№8 Жеке банктык сейфтерди ижарага алуу
8.1. Сейфти ижарага алуу (КНСти эске алуу менен)
8.1.1. Чакан сейф (15x40x30) 1 ай - 750 сом; 2 ай - 1200 сом; 3 ай - 1850 сом; 4 ай - 2450 сом; 5 ай - 3050 сом; 6 ай - 3650 сом; 9 ай - 5500 сом; 12 ай - 7300 сом; Төлөмдү өткөрүп жиберүү (1 күнгө) - 50 сом
8.1.2. Орточо сейф-1 (35x40x40 1 ай - 900 сом; 2 ай - 1700 сом; 3 ай - 2550 сом; 4 ай - 3200 сом; 5 ай - 3950 сом; 6 ай - 4750 сом; 9 ай - 6600 сом; 12 ай - 8000 сом; Төлөмдү өткөрүп жиберүү (1 күнгө) - 60 сом
8.1.3. Орточо сейф -2 (54x40x40) 1 ай - 1050 сом; 2 ай - 2000 сом; 3 ай - 2950 сом; 4 ай - 3650 сом; 5 ай - 4550 сом; 6 ай -5450 сом; 9 ай - 7700 сом; 12 ай - 9500 сом; Төлөмдү өткөрүп жиберүү (1 күнгө) - 70 сом
8.1.4. Чоң сейф(98x20x40) 1 ай - 1200 сом; 2 ай - 2350 сом; 3 ай - 3500 сом; 4 ай - 4650 сом; 5 ай - 5800 сом; 6 ай - 7000 сом; 9 ай - 9350 сом; 12 ай - 11700 сом; Төлөмдү өткөрүп жиберүү (1 күнгө) - 80 сом
8.2. Ачкычты жоготуп алуу (КНСти эске алуу менен) 2000 сом
8.3. Гарантиялык салым 2000 сом
№9 Интернет-банкинг кызматтары
9.1. Туташтыруу акысыз
9.2. Абоненттик акы төлөө (ай сайын) акысыз
9.3. Логин/ пароль берүү Акысыз
9.4. Пин-конвертти кайталап берүү (логин/сыр сөз) 100 сом
9.5. Кошумча жеткиликтүүлүк берүү 1000 сом
9.6. Тутумга кирүү жеткиликтүүлүгүн блокировкалоо/блокировкадан чыгаруу акысыз
9.7. Банктын адисинин кардарга телефондон өз алдынча орнотуусуна алыстан жардам бериши акысыз
9.8. «Интернет көчүрмө» жеткиликтүүлүк деңгээли учурундагы абоненттик акы төлөө акысыз
№10 Жана башка кызматтар
10.1. Окуу жайларынын окуучуларынын практикадан өтүүсү (салыктарды эске алуу менен) * Банк Башкармасынын чечими менен Келишим боюнча башка тариф мүмкүн 2000 сом
10.2. Коммуналдык жана башка төлөмдөргө акы төлөөнү кабыл алуу Төлөм тутумдарынын тарифтерине ылайык
10.3. СМС - билдирүү
10.3.1 Жылына жазылуу акысы 100 сом
10.3.2. 6 айга жазылуу акысы. 50 сом
№11 Магниттик пластикалык карталарды тейлөө кызматтары Elcard, чип карталары NFC
11.1. Картаны чыгаруу (NFC чип картасы) акысыз
11.2. Жеке дизайндагы картаны чыгаруу (NFC чип картасы) 400 сом
11.3. Мөөнөтү өтуп кеткендигине байланыштуу картаны кайра чыгаруу (чиптүү NFC) акысыз
11.4. NFC чип картынын бузулушунан, жоголушунан, уурдалышынан, ПИН коддун жоголушунан, аты-жөнүнүн өзгөрүшүнөн улам кайра чыгаруу 180 сом
11.5. NFC картасын шашылыш чыгаруу / кайра чыгаруу 300 сом
11.6. Кошумча NFC картасын чыгаруу 180 сом
11.7. Жыл сайын NFC техникалык тейлөө 180 сом
11.8. Минималдуу эсеп калдыгы (NFC) 50 сом
11.9. "ФинансКредитБанк" ААКтын аппараттарында жана филиалдарында жана Достук Тармактын банктарында: Бакай Банкы, Азия Банкы, Доскредобанк, KICB, Капитал Банкта (NFC) накталай акча алуу 0,5%
11.10. Экинчи эмгек акыны насыялоо программасы аркылуу (NFC) насыя алуу үчүн, ФинансКредитБанкынын аппараттарында жана филиалдарында жана Достук Тармактын банктарында накталай акча алуу 0%
11.11. "Достук тармагына" кирбеген банктардын аппараттарынан накталай акча табуу (NFC) 0,6%
11.12.
11.13. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө (NFC) акысыз
11.14. Картаны блокирлөө (NFC) акысыз
11.15. Картаны блокирлөөдөн чыгаруу (NFC) акысыз
11.16. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0,5 сом
11.19. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу (NFC) Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
11.17. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
11.18. Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. Абоненттик ай сайын төлөм (NFC) 50 сом
11.20. ПИН-кодду (NFC) киргизбестен накталай акча алуу чеги 1000 сом
11.21. Соодагерден сатып алуулар үчүн ПИН-кодсуз (NFC) чектөө 1000 сом
№12 Элкарт «Социалдык карта» пластик карталарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтү (NFC)
12.1. Картаны чыгаруу акысыз
12.2. Аракетте болуу мөөнөтү аяктагандыгына байланыштуу картаны кайра чыгаруу акысыз
12.3. Бузулгандыгына, жоголгондугуна, уурдалгандыгына, Пин-кодун жоготкондугуна байланыштуу картаны кайра чыгаруу 90 сом
12.4. Картаны шашылыш чыгаруу акысыз
12.5. Кошумча картаны чыгаруу акысыз
12.6. Жылдык тейлөө акысыз
12.7. Эсептеги минималдуу калдык 0
12.8. «ФинансКредитБанк» ААКынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу 0,0%
12.9. «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды алуу 0,0%
12.10. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай чыгарып алуу 0,6%
12.11.
12.12. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
12.13. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0 сом
12.14. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
12.15. Карточкалык транзакция жөнүндө SMS билдирүү (бир SMS үчүн) 5 cом
12.16. Картадагы акча каражаттарынын калдыктарына пайыздарды чегерүү жылдык 3%
12.17. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
№13 Элкарт «Пенсионердин картасы» пластик карталарын тейлөө боюнча кызмат көрсөтүүлөр (NFC)
13.1. Картаны чыгаруу акысыз
13.2. Картаны кайра чыгаруу акысыз
13.3. Картаны бузуу, жоготуу, уурдоо, карта, ПИН-кодду жоготуу, аты-жөнүн өзгөртүү боюнча кайрадан чыгаруу 90 сом
13.4. Картаны шашылыш чыгаруу акысыз
13.5. Кошумча картаны чыгаруу акысыз
13.6. Жылдык тейлөө акысыз
13.7. Эсептеги минималдуу калдык кереги жок
13.8. «ФинансКредитБанк» ААКынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу 0,0%
13.9. «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды алуу 0,0%
13.10 «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай чыгарып алуу 0,6%
13.11.
13.12. Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
13.13. Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0 сом
13.14. «Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
13.15. Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. (Бир СМС билдирүү үчүн). 5 сом
13.16. Картадагы акча каражаттарынын калдыктарына пайыздарды чегерүү жылдык 5%
13.17. Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык
№14 Элкарт пластикалык карталары үчүн башка комиссиялар (бардык түрлөрү)
14.1. Банктын кардарлары үчүн каржылык талапты кароо 100 сом
14.1.1. Банктын кызматкерлери үчүн финансылык доону кароо акысыз
14.2. ФинансКредитБанк ААКнын Банкоматтарында жана Достук Тармактын өнөктөш банктарында кардарлар тарабынан унутулган карталарды кайтарып берүү боюнча комиссия акысыз
14.3. Банктын шайманында жүргүзүлгөн операция боюнча каржылык талапты кароо боюнча комиссия акысыз
14.4. Банктын банкоматынан фото / видео отчетторду берүү (банк тарабынан отчетту сактоо мөөнөтү 30 күндөн ашпайт) 100 сом
14.5. Үчүнчү жактардын жана өнөктөш банктардын банкоматтарынан фото / видео отчетторду берүү (банк тарабынан отчетту сактоо мөөнөтү 30 күндөн ашпайт) Үчүнчү жактын банкынын тарифтерине ылайык
№15 Улуттук банк тарабынан чыгарылган өлчөнгөн куймалар түрүндөгү аффинацияланган баалуу металлдар менен операциялар
15.1. Өлчөнгөн куймаларды сатуу баасы Афинацияланган өлчөнгөн куймаларды сатуу баасы Банк тарабынан өз алдынча күнүмдүк негизде улуттук валюта менен (сом) бекитилет.
15.2. Алтын сатып алуу кызматтын баасы 300 сом
* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ.