БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Дүңүнөн кредиттөө - Бизнес

Юридикалык жактар үчүн бизнести өнүктүрүүгө карата кредиттер (МКК, Кредиттик бирлик, МФК, МКА ж.б.у.с.)

Tekstura derevo pol
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
 • Кредиттер кредит формасы сыяктуу эле, кредиттик сызык формасында дагы берилишет
 • *Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 24,34 %, баштап, АКШ долл. менен 12,68%. баштап
Кредиттөө шарттары
 • Кредиттин мөөнөтү: 3 жылга чейин
 • Кредиттин валютасы: сом, АКШ доллары
 • Пайыздык чен - 22% баштап сом менен, 12% баштап АКШ доллары менен
Күрөөгө коюлуучу талаптар
 • Күрөөлүк камсыздоо: Кыймылсыз мүлк, депозит, кредиттик портфель, автотранспорт каражаты

Пайыздык чендер
Валютасы

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

Суммасы
700000.0 — 7000000.0 cом
% чен
22.0% баштап жогору
Мөөнөтү
1 айдан — 3 жылга чейин

Зарыл болуучу документтер
 • 1. Уюштуруучулардын, башкы бухгалтердин, күрөө берүүчүлөрдүн паспорттору, никелешүүсү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү (зарыл болгон учурда)
 • 2. Колтамгалар үлгүлөрү жана мөөрдүн басылышы менен карточкалардын нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү,
 • 3. Коомду түзүү жөнүндө чечим
 • 4. Аткаруучулук органдын дайындалышы жөнүндө чечим
 • 5. Уставдын, Уюштуруучулук келишимдин, Мам.каттоо жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык күбөлөндүрүлгөн көчүрмөсү
 • 6. Салык төлөөчүнүн мамлекеттик каттоосун тастыктоочу документ (ИНН)
 • 7. Лицензия (эгерде ишмердиктин түрү лицензиялана турган болсо)
 • 8. Соц.фонддон жана МСИден алынган карызынын жоктугу тууралуу маалымкат
 • 9. Күрөөгө карата документтер (кыймылсыз мүлккө карата укукту аныктоочу документ, техникалык паспорт, тыюу салуулардын жана чектөөлөрдүн жоктугу жөнүндө мам.каттоодон алынган маалымкат)
 • *Бул тизме Банк тарабынан алектенүүчү ишмердигинин өзгөчөлүгүнө жараша толукталган болушу мүмкүн.

Кредиттик калькулятор
Валютасы

Күрөөнүн түрү


Кирешелерди тастыктоо


Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай

Эсептөө


Суммасы
% чен
Арайлык төлөм
Мөөнөтү