БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Ыңгайлуу

Жеке адамдар үчүн мөөнөттүү депозит • «ФинансКредитБанк» ААКы КРнын Депозиттерди коргоо тутумунун катышуучусу болуп саналат.
 • Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 7,21% чейин, рос. рубль менен 2,52% чейин


Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү

Депозиттин шарттары

 • Узартуу - караштырылган эмес
 • Аманаттын мөөнөтү - 12 айга чейин
 • Пайыздарды төлөө - ай сайын
 • Капиталдыштыруу - караштырылган эмес
 • Айына 1 жолудан ашык эмес жарым-жартылай аманатты алуу мүмкүнчүлүгү бар. Аманатты жарым-жартылай алуу учурунда төмөндөтүлбөгөн калдык - 70 %дан кем эмес болуусу шарт.
 • Толуктоо каралган - каалаган суммада. * Аманаттын мөөнөту бүтүшүнө 30 кун калганга чейин.
 • Аманаттын валютасы - сом, орус рубли
 • Мөөнөтүнөн мурда токтотуу - "Талап боюнча төлөнүүчү" аманаттын шарты боюнча аткарылат.
 • * кээ бир учурларда банк жеке тарифтерди орнотууга мүмкүнчүлүгү бар

Пайыздык чендер

Валютасы 3 ай 6 ай 9 ай 12 ай
Сом. 0.5 1.5 2.0 7.0
Рубл. 0.0 0.0 2.0 2.5
Мөөнөтү % чен
Сом
3 ай 0.5%
6 ай 1.5%
9 ай 2.0%
12 ай 7.0%
Орус рублдери
3 ай 0.0%
6 ай 0.0%
9 ай 2.0%
12 ай 2.5%

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ


Калькулятор

Валютасы

Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай


Эсептөө