БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Missing
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
  • Эффективдүү пайыздык чен: сом менен 18,90 % баштап, АКШ доллар менен 8,81 % баштап, рубл менен 15,44 % баштап
Кредиттөө шарттары
  • Банктагы аманат кредиттин күрөөсү катары кабыл алынат
  • Кредит боюнча учурдагы эсепти ачуу жана жүргүзүү үчүн комиссия жок, жарым-жартылай мөөнөтүнөн мурда жабуу үчүн комиссия жок, кредитти толук көлөмдө мөөнөтүнөн мурда жабуу үчүн комиссия
  • Насыя жана депозиттин мөөнөтү 24 айга чейин (күрөө катары сунушталган депозиттин мөөнөтүнөн ашык эмес)
  • Пайыздык чен: +7% сом, АКШ доллары, рубль менен учурдагы депозиттик ченге кошулат
Күрөөгө коюлуучу талаптар
  • Мөөнөттүү аманат (депозит)

Пайыздык чендер
Валютасы

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

Суммасы
5000.0 — 1500000.0 cом
% чен
7.0% баштап жогору
Мөөнөтү
1 айдан — 2 жылга чейин

Зарыл болуучу документтер

Кредиттик калькулятор
Валютасы

Күрөөнүн түрү


Кирешелерди тастыктоо


Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай

Эсептөө


Суммасы
% чен
Арайлык төлөм
Мөөнөтү