БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү
Карталар
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
ЭМГЕК АКЫ ДОЛБООРУ
«ФинансКредитБанк» ЖАКы сиздин ишкана үчүн, компаниянын керектөөлөрүн сыяктуу эле, кызматкерлерди дагы ар бир кардарга жекече ыкмада мамиле кылуудан улам канааттануусун камсыздай турган төлөм карталарынын жардамы менен эмгек акысын чегерүүнүн жана төлөп берүүнүн заманбап, ыңгайлуу жана ийкемдүү процедурасын уюштурат
Уюм үчүн артыкчылыктары:
 • эмгек акысын төлөм картасы менен төлөнө турган банк эсебине которуу, олуттуу даражада уюмдун бухгалтерия бөлүмдөрүнүн жана кассасынын ишин жеңилдетүүгө мүмкүндүк берет;
 • банк төлөм картт арын эмгек акыларын банкоматтар жана накталай акча берүү пункттары (НБП) аркылуу берүү учурунда колдонуу уюмдун чыгымдарын төмөндөтөт жана накталай акчаларды алуу, сактоо жана ташып жүрүү проблемаларын жок кылат;
 • төлөөлөр учурундагы купуялуулук;
 • накталай акчаларды сактоо жана ташып жеткирүү тобокелдиктерин төмөндөтөт;
 • узакка созулган иш сапарында же уюмдун чектеринен тышкары болгон кызматкерлерге эмгек акысын өз маалында төлөп берүү.
Уюмдун кызматкерлери үчүн артыкчылыктары:
 • эсептешүүдөр убактысын кыскартуу;
 • жанында товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө акча төлөө учурунда накталай акчаларды жана ири суммаларды алып жүрүү зарылдыгына байданышкан бардык ыңгайсыздыктарды болтурбайт;
 • картаны жеңилдетилген шарттарда алуу мүмкүндүгү;
 • эсеп боюнча пайыздарды чегерүүнүн эсебинен кирешелерди алуу мүмкүндүгү;
 • картанын кармоочусу эмгек акыны берүү күнүнөн жана убактысынан көз каранды болбойт. Ал талап кылынуучу накталай акчалар суммасын банкоматтан же төлөм тутумунун НБПсынан ала алат.
ДОСТУК ТҮЙҮНҮ

Кардарларга ыңгайлуу болсун үчүн, алты Банк-катышуучулар:

 • «ФинансКредитБанк»
 • «KICB»
 • «Азия Банкы»
 • «Бакай Банкы»
 • «ДосКредоБанк»
 • «Капитал Банкы»

«ЭЛКАРТ» улуттук төлөм системасындагылар өнөктөштүк түйүнүн түзүшкөн. Банктын Кардарлары өз акча каражаттарын кошумча комиссияларды алдырбастан өз Банкынын тарифтери боюнча накталай түрдө ала алышат.
ТАРИФЫ
Картаны кайра чыгаруу акысыз
Картаны шашылыш чыгаруу 100 сом
Кошумча картаны чыгаруу 90 сом
Картаны чыгаруу /кайра чыгаруу 160 сом
Картаны шашылыш чыгаруу/кайра чыгаруу 260 сом
Финансылык доолорду карап чыгуу акысыз
Жылдык тейлөө 100 сом
Эсептеги минималдуу калдык 50 сом
«ФинансКредитБанк» ААКынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу 0,5%
«ФинансКредитБанк» ААКынын жана «Достук түйүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн накталай акчаларды чыгарып алуу: 0,5%
«Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн накталай акча чыгарып алуу 0,6%
Товарларга жана кызмат көрсөтүүлөргө POS-терминалдар аркылуу акы төлөө акысыз
Биздин Банктын жана «Достук түйүндүн» банктарынын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 0,5 сом
«Достук түйүнгө» кирбеген банктардын түзүлүштөрүнөн баланстын абалы жана (мини) көчүрмөлөр жөнүндө маалыматты сурагандыгы үчүн Комиссиясы 5 сом
Карта боюнча операцияларды жүргүзгөндүгү жөнүндө SMS – билдирүү. (Бир СМС билдирүү үчүн). 5 сом
Картадагы акча каражаттарынын калдыктарына пайыздарды чегерүү жылдык 3%
Банкоматтардын жардамы менен акча каражаттарын картадан картага которуу Ушул кызматтарды көрсөтүп жатышкан банктардын тарифтерине ылайык

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

БАНКТАР АРАЛЫК ПРОЦЕССИНГ БОРБОРУ

(312)637696; 664325 (күнү-түнү)