БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Овердрафт

Элкарт карталары боюнча Овердрафт

%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%821
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Артыкчылыктар
 • Банк менен келишим түзгөн Банкта/уюмда 6 айдан кем эмес эмгектенишкен жана Карт-эсептердин ээлери болуп саналышкан жеке адамдар – кызматкерлер үчүн кредиттер
 • Банк менен келишим түзгөн Банкта/уюмда 6 айдан кем эмес эмгектенишкен жана Карт-эсептердин ээлери болуп саналышкан жеке адамдар – кызматкерлер үчүн кредиттер
 • Алдын ала билүүгө болбогон сатып алууларды сутканын каалагандай убагында, эмгек акыны күтпөстөн жана карызга акча албастан сатып алуу мүмкүндүгү;
 • Камсыздандыруу - жок
 • Мөөнөтүнөн мурда жарым-жартылай / толук төлөө үчүн комиссия - жок
 • *Натыйжалуу пайыздык чен: сом менен 21,88%
Кредиттөө шарттары
 • Пайыздык чени – жылдык 26%
 • Валютасы – сом
 • Суммасы – эмгек акысынан 60% бардык (минималдык суммасы2000 сом)
 • Мөөнөтү – 24 айга чейин
Күрөөгө коюлуучу талаптар
 • жок

Пайыздык чендер
Валютасы

* Банк Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык коллегиалдык органдардын чечими боюнча жекече тарифтерди жана чендерди белгилөө укугуна ээ

Суммасы
2000.0 — 1000000.0 cом
% чен
26.0% баштап жогору
Мөөнөтү
1 айдан — 2 жылга чейин

Зарыл болуучу документтер
 • 1.Карыз алуучунун паспорту
 • 2. Карыз алуучунун кирешелерин тастыктоочу документтер (акыркы 6-12 ай үчүн иштеген жеринен алынган маалымкат)

Кредиттик калькулятор
Валютасы

Күрөөнүн түрү


Кирешелерди тастыктоо


Суммасы
100000 cом

Мөөнөтү
2 ай

Эсептөө


Суммасы
% чен
Арайлык төлөм
Мөөнөтү