БИШКЕКТЕГИ БОРБОРДУК КЕҢСЕ
720021, Абдрахманов көч.,105

Кеңселер жана сактык кассалар
Банкоматтар жана Pos-терминалдар
(0312) 443-443, 330-333

personОнлайн банка кирүү

Кепилдиктер

Иштеп жаткан бизнести андан ары өнүктүрүү үчүн банк кепилдиктерин берүү • Кепилдиктин максаты: Бизнести өнүктүрүүгө карата
 • Банк кепилдигинин валютасы: KGS, USD, RUB
 • Кепилдиктин мөөнөтү: 36 айга чейин


Unsplashed background img 1
menu
search
close
personОнлайн банка кирүү
Кепилдикти бергендиги үчүн комиссиясы
Кепилдиктин мөөнөтү Кыймылсыз мүлк Талап кылганга чейинки депозит
6 айга чейин суммасынан 3% суммасынан 0,5%
6 айдан жогору суммасынан 4% суммасынан 1,0%
12 айдан жогору суммасынан 6% суммасынан 1,5%
***Кепилдикти бергендиги үчүн минималдуу комиссиясы:2500 сом
****Башкы банктын Кредиттик комитети филиалдардын Кредиттик комитеттери тарабынан стандарттык шарттарды өзгөртүүнүн себептерин негиздөөнүн 2-деңгээлинде кредиттөөнүн программаларынын шарттарын өзгөртүү укугуна ээ.
*****Натыйжалуу пайыздык чени: сомдордо 23,12% тартып, АКШ долларларында 13,79% тартып, рублдерде 24,34% тартып
Камсыздандыруу

Карыз алуучунун өмүрүн, ден соолугун, күрөөлүк камсыздоосун (турак-жай үйлөрүн, батирлерди жана турак-жай эмес имараттарды, автотранспорттук каражаттарды) камсыздандырууну бардык карыз алуучуларга карата кредиттин суммасынан жана карыз алуучунун жаш курагынан көз карандысыз 1 (бир) жылга, аракеттеги полисинин мөөнөтү аяктаган кезде жаңы полисти алуу менен колдонуу керек.

Камсыздандыруу суммасынын өлчөмү кредиттин суммасынан (калдыгынан) кредитти берүү учурунан/эски полисинин аяктоо мөөнөтүнөн тартып 12 (он эки) ай үчүн чегерилген пайыздарды эсепке алуу менен, тандалган камсыздандыруу компаниясынын тарифтерине ылайык аныкталат.

Арыз берүүчү тарабынан (жеке адам) бериле турган документтер тизмеги:
 • 1. Кредитти алууга карата арыз;
 • 2. Карыз алуучунун паспорт, Күйөөсүнүн (Аялынын) паспорту, никелешүүсү тууралуу күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • 3. Карыз алуучунун анкетасы;
 • 4. Арыз берүүчүнүн ишмердиги жөнүн дө маалыматтар:
 • 4.1. Карыз алуучу тарабынан ишкерик ишмердикти (эгерде бар болсо) жүзөгө ашырууну тастыктоочу документтер көчүрмөлөрү (түп нускасы менен салыштырылган):
  • А) соода имаратын ижарага алуу келишими;
  • Б) соода кылуу ор унун ижарага алуу келишими;
  • В) базарда н алынган ал ушул базарда кайсы бир мезгилден тартып соода кылаары тууралуу маалымкат (6 айдан кем эмес).
  • Г) эгерде кардардын менчигинде болсо, коммерциялык кыймылсыз мхлккө карата документтер;
 • 4.2. ЖИ күбөлүгү, Салык инспекциясынан жана Социалдык фонддон алынган, карызы жоктугу тууралуу маалымкаттар. Эгерде кардар жеке ишкердик ишмердиги менен патенттин негизинде алектенсе, анда акыркы ай үчүн патент (бар болгон учурда).
 • 4.3. Ишме рдиктин түрүнөн көз карандысыз лицензиялар (зарыл болгон учурда жана бар болсо);
 • 5. Үй-бүлө курамы жана катталгандар саны жөнүндө жашаган жеринен маалымкат – күрөөсүз кредиттер боюнча;
 • 6.Күрөөгө бериле ту рган кыймылсыз мүлккө карата документтер:
 • 6.1. Кыймылсыз мүлккө карата укукту анык тоочу документ;
 • 6.2. Техникалык паспор т (инвентаризациялык көктөм);
 • 6.3. Тыюу салуулардын жана чектөөлөрдүн жоктугу жөнүндө Мамкаттоодон алынган маалымкат.
 • 7. Кыймылдуу мүлккө (автомобиль) карата документтер
 • 7.1. Техникалык паспорт
 • 7.2. МАИден алынган камакка алынуусу жaна чектөөлөрдүн жоктугу жөнүндө маалымкат
 • 8. Карыз алуучунун күйөөсүнүн(аялынын) креди тти алууга, күрөөгө кыймылсыз/кыймылдуу мүлктү берүүсүнө жанакүрөөнү соттон тышкаркы тартипте өндүрүп алуу жөнүндө макулдуту тариздетүүгө карата нотариалдык күбөлөндүрүлгөн Арыз-макулдугу;
 • 8.1. Эгерде кыймылсыз мүлк мурда приватташтырылган болсо, анда үй-бүлөнүн бардык жашы жеткен мүчөлөрүнүн макулдугу жана үй-бүлө курамы жөнүндө приватташтыруу учуруна карата маалымкат